مونتاژ رمانتیک

45,000تومان

در این آموزش با ساده ترین روش های ممکن در هنر فتومونتاژ سعی شده تا چندین تکنیک راه بردی در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

آموزش فتومونتاژ در فتوشاپ

  • مدرس : زهیر عابدی
  • نرم افزار : فتوشاپ
  • سطح آموزش : پیشرفته
  • مدت زمان آموزش : — دقیقه
  • فایل آموزش : دارد